2005.06.05. Brigitte Hamann: Winifred Wagner, avagy Hitler és Bayreuth

900 oldal szöveg, 100 oldal jegyzet egy évszázados élettörténetről – többről is, kevesebbről is. A Wagner-kori német kultúrfölény és az első világháború utáni nácizmus kapcsolatáról. A hatalom kulturális legitimálásáról, a királycsinálás előnyeiről és hátrányairól. Arról, hogy a karizmatikus politikus, akinek világos és közérthető programja van, mennyire lehet őszinte, hű barát, családtag, joviális nagybácsi – és mennyire maradhat az, mikor hatalomra kerül. Arról, hogy a vezír mennyire ura saját döntéseinek, a rossz is tőle származik-e vajon, vagy csak nem elég hosszú mátyáskirályi karja. Hogy lehet-e feltétel nélkül hinni aljas eszmékben, és lehet-e e hithez hűnek maradni. Hogy van-e az „etikus” szónak középfoka. Hogy milyen előnyökkel jár, ha az ember a hatalomhoz dörgölőzik. Hogy érdemes-e ennek érdekében a gyerekeinket beáldozni. Hogy a janicsáreszme működik-e a 20. században: hogy a gyökértelen angol lányból hogy lesz első számú német hazafi, a gyerekeiből hogy lesz már gyerekkorukban kiváltságos pártkatona, és ki hogy dolgozza ezt fel a lekiismeretével és a világ lelkiismeretével a háború előtt, alatt és után. Továbbá arról, hogy mindez hogy függ avval össze, ha valaki egy kultúra egyedüli letéteményesének tekinti magát – hogy pl. Klemperer azért ellenség-e, mert zsidó, vagy mert másképp vezényel Wagnert, mint Bayreuth, illetve hogy mindez kinek a tudatában hogy függ össze.

Az osztrák történésznő Thomas Mann és Günter Grass méltó utódaként virtigli család- és történelmi regényt ír. Az olvasó kénytelen állást foglalni, majd álláspontját lépten-nyomon revideálni, az ambivalencia érzése végigkísér minket a művön. A regénynek nagyformátumú főszereplője van, de a többi figura sincs maszkírozva, eltorzítva. Olykor gyomor kell hozzá, hogy továbbhaladjunk az olvasással, és a végén sincs happy end. Ha idáig jutunk, mégis többet tudunk az előző századról – és magunkról is. Győri László gördülékeny és szakszerű fordításában Brigitte Hamann könyve kötelező olvasmány. Sajnos nem fikció.

Megjelent a Magyar Narancs 8 kis kritikája közt, jelenleg online nem elérhető

Ajánlott cikkek